เข้าพบนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA)

บริษัท แกรนด์ มาสเตอร์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด เข้าพบคุณยศธน กิจกุศล นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA)

ทีมผู้จัดงาน Bangkok Digital Textile Print Expo 2024 นำโดยคุณเกษม ดุษฎีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าพบคุณยศธน กิจกุศล นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) และผู้บริหารสมาคมฯ เพื่อขอบคุณการสนับสนุนอย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และขอคำแนะนำการจัดงานในปีนี้จากทางสมาคมฯ โดยงาน Bangkok Digital Textile Print Expo 2024 หัวใจของงาน คือ งานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัลในงานพิมพ์ลายผ้า แฟชั่นดีไซน์ เสื้อผ้าชุดกีฬา