งานสังสรรค์กับผู้ประกอบการธุรกิจผลิตสื่อโฆษณานอกบ้าน และงานป้ายทุกประเภทจากทั่วประเทศ

งานสังสรรค์บนเรือท่องแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนกับผู้ประกอบการธุรกิจผลิตสื่อโฆษณานอกบ้าน และงานป้ายทุกประเภทจากทั่วประเทศ

คุณเกษม ดุษฎีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์มาสเตอร์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ร่วมงานสังสรรค์บนเรือท่องเจ้าพระยายามค่ำคืนกับผู้ประกอบการธุรกิจผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านและงานป้ายทุกประเภทจากทั่วประเทศ 40 บริษัท รวม 68 ท่าน จัดโดยสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา ( TABDA)