พบปะสังสรรค์กับสมาคมป้ายลาว

พบปะสังสรรค์กับสมาคมป้ายลาว ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านและงานป้ายทุกประเภท พร้อมผู้บริหารบริษัท ติวานนท์ ปริ้นท์เซ็นเตอร์ จำกัด

คุณเกษม ดุษฎีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ มาสเตอร์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ร่วมพบปะสังสรรค์กับท่านวงนำ วงวิไล ประธานสมาคมป้ายลาวและคณะ พร้อมผู้บริหารบริษัท ติวานนท์ ปริ้นท์เซ็นเตอร์ จำกัด