เข้าร่วมการประชุมกิจกรรม “Driving Exhibitions to Competitive Edges”

ทีมงานบริษัท แกรนด์ มาสเตอร์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด โดยคุณเกษม ดุษฎีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมกิจกรรม “Driving Exhibitions to Competitive Edges” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยกระดับการจัดงานแสดงสินค้า ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมสินค้านานาชาติในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน